Ocenění vozidel


Nabízím: vypracování znaleckých posudků o ceně motorových vozidel, resp. o výši majetkové újmy způsobené poškozením motorového vozidla pro všechny právní úkony (viz oddíl služby). Posudky vypracovávám v nejvyšší kvalitě, s využitím metodiky, doporučené Znaleckým standardem č. I/2005.

Ocenění provádím pro všechny druhy vozidel


osobní vozidla

terénní a dodávková vozidla

nákladní vozidla

přívěsy a návěsy

motocykly

autobusy

traktory

speciální a závodní stroje

historická vozidla

Kalkulace nákladů na opravu vozidel v systému Audatex, který používá a akceptuje vetšina pojišťoven na našem trhu.

Měření laku

provádím měření tloušťky všech vrstev na povrchu karoserie. Toto měření je možné provádět na všech typech karoserií vyrobených z magnetických i nemagnetických kovů. Měření je nedestruktivní a nenarušuje strukturu povrchu. Měřícím přístrojem lze snadno určit, zda povrch dílu byl přelakován plošně, zda byla prováděna oprava laku, nebo byla-li provedena rozsáhlá oprava s tmelením a následným lakováním.
Copyright © 2010 Soudni-znalec.net
Úvod|Služby|Ocenění vozidel|Ceník|Poptávka|Kontakt