Služby

Nabízím ocenění v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací:

 • spotřební elektronika
 • výpočetní a kancelářská technika
 • nábytek
 • vybavení a zařízení domácností
 • stroje a zařízení ( např.kovoobráběcí, dřevoobráběcí, stavební, zemědělské, výrobní linky, potravinářské stroje, speciální stroje a zařízení)
 • vozidla
 • zemědělská a manipulační technika
 • historická vozidla
 • zbraně a střelivo

Znalecké posudky poskytuji firmám, podnikatelům, soukromým a právnickým osobám, notářům, advokátním kancelářím, státním organizacím a dalším subjektům, například při: 

 • nepeněžním vkladu majetku do firmy (zahrnutí do účetní evidence)
 • vyřazení z majetku firmy (vyřazení z účetní evidence)
 • rozdělení, sloučení a transformaci firmy
 • vypořádání podílů při likvidaci firmy
 • ocenění pro úvěry a půjčky
 • koupi či prodeji vozidla
 • poškození a havárii, reklamaci
 • pojistné události
 • vypořádání dědictví
 • rozvodovém řízení
 • zpětném leasingu
 • majetkoprávních sporech
 • zástavních úkonech
 • stanovení ceny obvyklé mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami

Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti, jak z hlediska závěrů znaleckých posudků, tak informací získaných při jejich zpracování.

Copyright © 2010 Soudni-znalec.net
Úvod|Služby|Ocenění vozidel|Ceník|Poptávka|Kontakt